PHR thông báo giá thu mua mủ ngày 20.10.2021 (Áp dụng đến khi có thông báo khác): 343 đ/độ TSC; Trên 1 tháng giá: 345 đ/độ TSC; mủ tạp, chén: 11.000 đ/kg Liên hệ: Nhà máy: Bố Lá 0986.840.564; CuaParis 0986.840.364.